Khớp nối mềm EE Gang

Khớp nối mềm EE Gang – Báo giá khớp nối mềm EE mới nhất 2022

ĐƯỜNG KÍNH (DN) ĐVT ĐƠN GIÁ BÁN CHƯA (VAT)
KHỚP NỐI MỀM EE 50 BỘ 350.000
KHỚP NỐI MỀM EE 65 BỘ 420.000
KHỚP NỐI MỀM EE 80 BỘ 529.000
KHỚP NỐI MỀM EE 100 BỘ 609.000
KHỚP NỐI MỀM EE 125 BỘ 649.000
KHỚP NỐI MỀM EE 140 BỘ 769.000
KHỚP NỐI MỀM EE 150 BỘ 969.000
KHỚP NỐI MỀM EE 180 BỘ 1.079.000
KHỚP NỐI MỀM EE 200 BỘ 1.079.000
KHỚP NỐI MỀM EE 200 BỘ 1.929.000
KHỚP NỐI MỀM EE 250 BỘ 1.929.000
KHỚP NỐI MỀM EE 250 BỘ 2.229.000
KHỚP NỐI MỀM EE 300 BỘ 2.329.000
KHỚP NỐI MỀM EE 350 BỘ 3.738.000
KHỚP NỐI MỀM EE 350 BỘ 3.748.000
KHỚP NỐI MỀM EE 400 BỘ 4.948.000
KHỚP NỐI MỀM EE 400 BỘ 4.948.000
KHỚP NỐI MỀM EE 450 BỘ 6.032.000
Khớp nối mềm EE Gang
Khớp nối mềm EE Gang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *