Giá khớp nối mềm BE Gang

Bảng giá khớp nối mềm BE – GANG mới nhất 2022

ĐƯỜNG KÍNH (DN) ĐVT ĐƠN GIÁ BÁN CHƯA (VAT)
KHỚP NỐI MỀM BE 50 BỘ 359.000
KHỚP NỐI MỀM BE 65 BỘ 379.000
KHỚP NỐI MỀM BE 80 BỘ 400.000
KHỚP NỐI MỀM BE 100 BỘ 469.000
KHỚP NỐI MỀM BE 125 BỘ 569.000
KHỚP NỐI MỀM BE 140 BỘ 590.000
KHỚP NỐI MỀM BE 150 BỘ 669.000
KHỚP NỐI MỀM BE 180 BỘ 849.000
KHỚP NỐI MỀM BE 200 BỘ 1.030.000
KHỚP NỐI MỀM BE 200 BỘ 1.030.000
KHỚP NỐI MỀM BE 250 BỘ 1.479.000
KHỚP NỐI MỀM BE 250 BỘ 1.479.000
KHỚP NỐI MỀM BE 300 BỘ 1.979.000
KHỚP NỐI MỀM BE 350 BỘ 3.728.000
KHỚP NỐI MỀM BE 350 BỘ 3.728.000
KHỚP NỐI MỀM BE 400 BỘ 4.818.000
KHỚP NỐI MỀM BE 400 BỘ 4.818.000
KHỚP NỐI MỀM BE 450 BỘ 6.000.000
Bảng giá khớp nối mềm BE - GANG mới nhất 2022
Bảng giá khớp nối mềm BE – GANG mới nhất 2022
5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Back to top button