Bảng giá ống nhựa PVC Đạt Hòa mới nhất 2022

Cập nhật báo giá ống nhựa PVC Đạt Hòa mới nhất 2022

Bảng giá ống nhựa PVC Đạt Hòa hệ INCH

ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ BÁN ÁP SUẤT ( PN ~ BAR )
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm 3,350 13
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm 2,850 10
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm 11,550 31
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm 7,150 17
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm 5,900 13
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm 4,950 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm 14,850 25
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm 9,350 14
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm 7,600 11
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm 5,900 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm 24,750 27
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm 19,250 19
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm 12,650 12
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm 10,450 10
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm 9,050 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm 24,900 15
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm 17,600 10
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm 14,350 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm 11,700 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm 26,700 12
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm 23,000 10
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm 20,900 9
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm 19,800 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm 18,900 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm 14,400 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm 47,600 14
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm 35,400 10
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm 27,200 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm 23,600 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm 18,800 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm 61,050 11
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm 45,300 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm 37,950 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm 27,900 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm 87,450 12
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm 70,950 9
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm 54,700 7
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm 46,300 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm 37,300 4
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm 29,550 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm 112,750 9
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm 94,600 7
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm 72,600 5
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm 83,050 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm 66,000 5
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm 56,100 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm 217,800 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm 152,900 5
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm 121,000 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm 352,000 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm 284,900 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm 178,750 Thoát
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT

– Ống nhựa Đạt Hoà được sản xuất theo tiêu chuẩn :

– TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)

– TCVN 6140 : 1996

– TCVN 6146 : 1996

– TCVN 6148 : 2007

– QCVN 16:2007/BXD

– Phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông

Bảng giá ống PVC Đạt Hòa hệ mét

ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ BÁN ÁP SUẤT ( PN ~ BAR )
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm 81,500 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm 66,500 5
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm 54,450 thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm 113,850 7
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm 100,650 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm 92,700 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm 180,400 9
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm 141,350 7
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm 113,850 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm 100,500 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm 196,900 8
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm 242,550 6
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm 185,350 4
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm 167,200 4
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm 148,500 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm 319,000 4
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm 254,100 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm 201,300 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm 533,500 4
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x  6,20mm 418,000 Thoát
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm 792,000 4
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm 684,200 Thoát
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT
 giá ống nhựa PVC Đạt Hòa
giá ống nhựa PVC Đạt Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *