Thép hình v

Danh mục:

Thép hình v – Báo giá thép hình v, giá thép hình chữ V

Báo giá thép v đen, giá thép v mạ kẽm

QUY CÁCH THÉP HÌNH V ĐVT GIÁ THÉP V ĐEN GIÁ THÉP V MẠ KẼM
Thép hình V 25 x 25 x 2.0 ly Cây 6m 63 73.5
Thép hình V 25 x 25 x 2.5 ly Cây 6m 75 87.5
Thép hình V 25 x 25 x 3.0 ly Cây 6m 83.25 97.125
Thép hình V 30 x 30 x 2.5 ly Cây 6m 93 108.5
Thép hình V 30 x 30 x 3.0 ly Cây 6m 104.7 122.15
Thép hình V 30 x 30 x 3.5 ly Cây 6m 127.5 148.75
Thép hình V 40 x 40 x 2.5 ly Cây 6m 129 146.2
Thép hình V 40 x 40 x 3.0 ly Cây 6m 152.55 172.89
Thép hình V 40 x 40 x 3.5 ly Cây 6m 172.5 195.5
Thép hình V 40 x 40 x 4.0 ly Cây 6m 195.75 221.85
Thép hình V 50 x 50 x 2.5 ly Cây 6m 187.5 212.5
Thép hình V 50 x 50 x 3.0 ly Cây 6m 202.5 229.5
Thép hình V 50 x 50 x 3.5 ly Cây 6m 232.5 263.5
Thép hình V 50 x 50 x 4.0 ly Cây 6m 263.4 298.52
Thép hình V 50 x 50 x 4.5 ly Cây 6m 285 323
Thép hình V 50 x 50 x 5.0 ly Cây 6m 330 374
Thép hình V 63 x 63 x 4.0 ly Cây 6m 360 408
Thép hình V 63 x 63 x 5.0 ly Cây 6m 416.7 472.26
Thép hình V 63 x 63 x 6.0 ly Cây 6m 487.5 552.5
Thép hình V 70 x 70 x 5.0 ly Cây 6m 450 510
Thép hình V 70 x 70 x 5.5 ly Cây 6m 480 544
Thép hình V 70 x 70 x 6.0 ly Cây 6m 548.85 622.03
Thép hình V 70 x 70 x 7.0 ly Cây 6m 630 714
Thép hình V 75 x 75 x 5.0 ly Cây 6m 472.5 535.5
Thép hình V 75 x 75 x 5.5 ly Cây 6m 562.5 637.5
Thép hình V 75 x 75 x 8.0 ly Cây 6m 787.5 892.5
Thép hình V 75 x 75 x 6.0 ly Cây 6m 590.4 669.12
Thép hình V 75 x 75 x 8.0 ly Cây 6m 793.95 899.81
Thép hình V 80 x 80 x 6.0 ly Cây 6m 660.6 748.68
Thép hình V 80 x 80 x 7.0 ly Cây 6m 705 799
Thép hình V 80 x 80 x 8.0 ly Cây 6m 866.7 982.26
Thép hình V 80 x 80 x 10 ly Cây 6m 1.071.000 1.213.800
Thép hình V 90 x 90 x 7.0 ly Cây 6m 864.9 980.22
Thép hình V 90 x 90 x 8.0 ly Cây 6m 981 1.111.800
Thép hình V 90 x 90 x 9.0 ly Cây 6m 1.098.000 1.244.400
Thép hình V 90 x 90 x 10 ly Cây 6m 1.350.000 1.530.000
Thép hình V 100 x 100 x 7.0 ly Cây 6m 1.005.000 1.139.000
Thép hình V 100 x 100 x 9.0 ly Cây 6m 1.098.000 1.244.400
Thép hình V 100 x 100 x 10 ly Cây 6m 1.350.000 1.530.000
Thép hình V 100 x 100 x 12 ly Cây 6m 1.602.000 1.815.600
Thép hình V 120 x 120 x 8.0 ly Cây 6m 1.323.000 1.499.400
Thép hình V 120 x 120 x 10 ly Cây 6m 1.638.000 1.856.400
Thép hình V 120 x 120 x 12 ly Cây 6m 1.944.000 2.203.200
Thép hình V 125 x 125 x 8.0 ly Cây 6m 1.377.000 1.560.600
Thép hình V 125 x 125 x 10 ly Cây 6m 1.710.000 1.938.000
Thép hình V 125 x 125 x 12 ly Cây 6m 2.034.000 2.305.200
Thép hình V 150 x 150 x 10 ly Cây 6m 2.070.000 2.346.000
Thép hình V 150 x 150 x 12 ly Cây 6m 2.457.000 2.784.600
Thép hình V 150 x 150 x 15 ly Cây 6m 3.042.000 3.447.600
Thép hình V 180 x 180 x 15 ly Cây 6m 3.681.000 4.171.800
Thép hình V 180 x 180 x 18 ly Cây 6m 4.374.000 4.957.200
Thép hình V 200 x 200 x 16 ly Cây 6m 4.365.000 4.947.000
Thép hình V 200 x 200 x 20 ly Cây 6m 5.391.000 6.109.800
Thép hình V 200 x 200 x 24 ly Cây 6m 6.399.000 7.252.200
Thép hình V 250 x 250 x 28 ly Cây 6m 9.360.000 10.608.000
Thép hình V 250 x 250 x 35 ly Cây 6m 11.520.000 13.056.000

 

Thép v8
Thép v8
5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button