Thép U 100

  • Thép U100*45*3.5 – 4ly hôm nay có giá 495.000 đồng/cây 6m
  • Thép U100*45* 4ly hôm nay có giá 506,000 đồng/cây 6m
  • Thép U100*45*5ly hôm nay có giá 695,000 đồng/cây 6m
  • Thép U100*50*5.5ly hôm nay có giá 845,000 đồng/cây 6m

Xin đừng copy nội dung