Lưới thép B40, B41

Giá lưới thép B40, B41, giá Dây kẽm gai mới nhất 

Bảng giá lưới B40 Kẽm hàng 3li ( mới nhất 2021 )

STT Khổ Lưới Loại Dây Trọng Lượng (kg/m) Đơn Giá
1 1m 3.0 li 2 32
2 1.2m 3.0 li 2.4 39
3 1.5m 3.0 li 2.9 47
4 1.8m 3.0 li 3.4 54.5
5 2m 3.0 li 3.8 61
6 2.4m 3.0 li 4.6 74

Bảng giá lưới B40 Kẽm hàng 3,5li ( mới nhất 2021 )

STT Khổ Lưới Loại Dây Trọng Lượng (kg/m) Đơn Giá
1 1m 3.5 li 2.7 43.5
2 1.2m 3.5 li 3.5 50.5
3 1.5m 3.5 li 3.9 62.5
4 1.8m 3.5 li 4.6 74
5 2m 3.5 li 5.1 82
6 2.4m 3.5 li 6.1 98

Bảng giá lưới B41 Bọc Nhựa 4li

STT Khổ Lưới Loại Dây ĐVT Đơn Giá
1 1m 4.0 li Mét 54
2 1.2m 4.0 li Mét 79
3 1.5m 4.0 li Mét 88
4 1.8m 4.0 li Mét 108
5 2m 4.0 li Mét 119
6 2.4m 4.0 li Mét 145

Giá dây kẽm gai các loại mới nhất

Báo giá kẽm gai dạng xoắn (2,2 ly – 2,5 ly – 2,7 ly – 3 ly)

STT Độ dày ĐVT M/Kg Đơn giá (VNĐ)
1 2,2 ly Kg 11 12.2
2 2,5 ly Kg 9 12.2
3 2,7 ly Kg 7,5 11.7
4 3 ly Kg 5,5 11.5

Giá kẽm gai bùng nhùng

STT Độ dày ĐVT M/Kg Đơn giá (VNĐ)
1 2,2 ly Kg 10 – 11 18
2 2,5 ly, Kg 9 – 10 18
3 2,7 ly Kg 5.5 – 7 18
4 3,0 ly Kg 5 – 5.5 18
5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button