Thép cuộn Pomina

Thép cuộn Pomina

Quy cách : Ø6, Ø8, Ø10

Mác thép : CB240T

Tiêu chuẩn : TCVN 1651 – 1 : 2008

Danh mục:

Xin đừng copy nội dung