Thép cuộn D6 Pomina

Danh mục:

Bảng giá Thép cuộn D6 Pomina

STT TÊN HÀNG ĐVT Đơn giá đ/cây
1 Thép cuộn Ø 6 Kg  14.500
2 Thép cuộn Ø 8 Kg 14.5
3 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)    103.000
4 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)   147.000
5 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)   196.000
6 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)   265.000
7 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)   332000
8 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)   425.000
9 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)   520.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)   632.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)   737.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)   823.000
5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button