Thép cuộn D8 Pomina

Danh mục:

Giá Thép cuộn D8 Pomina

Quý khách liên hệ để có giá tốt nhất

Thép cuộn D8 pomina
Thép cuộn D8 pomina

Bảng giá Thép cuộn D8 Pomina

STT TÊN HÀNG ĐVT Đơn giá đ/cây
1 Thép cuộn Ø 6 Kg  14.500
2 Thép cuộn Ø 8 Kg 14.5
3 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m)    103.000
4 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m)   147.000
5 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m)   196.000
6 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m)   265.000
7 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m)   332000
8 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m)   425.000
9 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m)   520.000
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m)   632.000
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m)   737.000
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m)   823.000
5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button